Technical Director

We are looking for a Technical Director for our broadcast center in Copenhagen, Denmark!

COPENHAGEN, DENMARK / FULL TIME

**SCROLL DOWN FOR ENGLISH**

Vi søger en teknisk chef til vores broadcastcenter i København. Du kommer sammen med vores Group CTO til at spille en central rolle i opbygningen af centeret og vi forventer, at du vokser ind i rollen til at have det daglige ansvar for driften af hele vores tekniske infrastruktur både i centeret, for vores kontributionsnet og for den del af produktionen, der foregår onsite.

Ansvarsområder:

 • Du kommer til at spille en central rolle i opbygning af vores broadcastcenter i København og i etableringen af Matchday Production’s tekniske infrastruktur.
 • Sikre en teknisk perfekt teknisk afvikling af cirka 800 live produktioner om året
 • Sikre teknisk overholdelse af alle produktioner og arbejde tæt sammen med andre afdelinger.

Kvalifikationer:

 • Flere års erfaring med live produktion af sport og studieproduktioner.
 • Kendskab til nyeste digitale videoteknologi på højeste niveau
 • Dybdegående kendskab til netværk og netværksbaseret teknologi
 • Fremragende kommunikations- og samarbejdsevner.
 • God sprogforståelse – engelsk, norsk og svensk.
 • Ledelseserfaring og evne til at motivere et team.
 • Evne til at håndtere komplekse tekniske udfordringer, træffe strategiske beslutninger.

Vi tilbyder:

 • Muligheden for at være med til at etablere det største nybrud i dansk sportsproduktion i mange år.
 • Fleksibelt arbejdsmiljø, attraktiv lønpakke og goder.
 • Mulighed for at være en del af et dedikeret team, der ændrer måden sport bliver produceret på.
 • Via DMC Production’s ejerskab bliver du en del af et ambitiøst internationalt orienteret produktionsselskab, der er markedsledende på remote production.
 • Nem adgang til arbejdspladsen med S-tog og Metro.

Har du spørgsmål?

Kontakt Group CTO Trond Hermansen eller CEO Anders Antonsen via info@matchdayproduction.dk

Sådan Ansøger Du:

Send din ansøgning og CV til info@matchdayproduction.dk. Angiv venligst “Ansøgning – Teknisk Chef” i emnelinjen.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Teknisk Chef – Remote Produktion af sport til Matchday Production A/S

Sted: Vanløse, København

Jobtype: Fuld tid

Ansøgningsfrist og tiltrædelse: Så hurtigt som muligt.

————————————

We are looking for a Technical Director for our broadcast center in Copenhagen. Together with our Group CTO, you will play a central role in the development of the center and we expect you to grow into the role of having day-to-day responsibility for the operation of our entire technical infrastructure both in the center, for our contribution network and for the part of the production that takes place onsite.

Responsibilities:

 • You will play a central role in building our broadcast center in Copenhagen and in establishing Matchday Production’s technical infrastructure.
 • Ensure a technically perfect execution of approximately 800 live productions per year
 • Ensure technical compliance of all productions and work closely with other departments.

Qualifications:

 • Several years of experience with live production of sports and studio productions.
 • Knowledge of the latest digital video technology at the highest level
 • In-depth knowledge of networks and network-based technology
 • Excellent communication and collaboration skills.
 • Good understanding of languages – English, Norwegian and Swedish.
 • Management experience and ability to motivate a team.
 • Ability to handle complex technical challenges, make strategic decisions.

We offer:

 • The opportunity to help establish the biggest breakthrough in Danish sports production for many years.
 • Flexible working environment, attractive salary package and benefits.
 • Opportunity to be part of a dedicated team that is changing the way sports are produced.
 • Through DMC Production’s ownership, you become part of an ambitious internationally oriented production company that is the market leader in remote production.
 • Easy access to the workplace by S-train and Metro.

Do you have questions?

Contact Group CTO Trond Hermansen or CEO Anders Antonsen via info@matchdayproduction.dk

How to Apply:

Send your application and CV to info@matchdayproduction.dk. Please put “Application – Technical Director” in the subject line.

We look forward to receiving your application!

Technical Director – Remote Production of sports for Matchday Production A/S

Location: Vanløse, Copenhagen

Job type: Full time

Application deadline and joining: As soon as possible.

Share this job

Are you ready to step in to the world of DMC production?

If you have any questions about the position don’t hesitate to contact us work@dmcproduction.com.